Overwin somberheid!

Voor 65-plussers die hun somberheid de baas willen worden, organiseert Preventie GGZ Leiden de tiendelige cursus “In de put? Uit de put!” Tijdens deze cursus leren de deelnemers aan de hand van diverse thema´s, vaardigheden die kunnen helpen om depressieve gevoe­lens te overwinnen. Zij leren hoe zij deze vaardigheden in hun eigen levenssituatie kunnen toepassen. Daarvoor is een map ontwikkeld waarin allerlei opdrachten staan, die de deelnemers thuis uitvoeren. Ook lezen zij de nodige literatuur en zetten zij zaken voor zichzelf op een rijtje.

De cursus start op donderdag 24 mei in wijkcentrum Vogelvlucht in Leiden Zuidwest. Iedere bijeenkomst duurt 2 uur. Belangstellenden kunnen zich tot maandag 21 mei aanmelden. In een gesprek dat aan de cursus voorafgaat, wordt besproken of de cursus inderdaad is wat de deelnemers nodig hebben. Naast deze groepscursus, bestaat ook de mogelijkheid om een zelfhulpcursus “Depressieve gevoelens? Zelf aan de slag!” te volgen. Voor meer informatie en aanmelding kunnen belangstellenden mailen naar preventie@ggzleiden.nl .

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×