Buurgemeenten betalen niet mee aan sportvoorzieningen

De nieuwe ijshal lijkt voor Leiden de ijskast in te gaan. Wethouder Raymond Keur (Financiën en Sport) heeft bij de buurgemeenten de handen niet op elkaar gekregen voor nieuwe gemeentegrenzenoverstijgende sportvoorzieningen. Keur is onder andere de boer opgegaan om met de omliggende gemeenten in Leiden nieuwbouw voor een ijshal te realiseren. Voor deze door Keur onderzocht mogelijkheid was volgens het onderzoeksrapport “Waar schaatst Leiden in 2010” een investering nodig van tussen de 6 en 8 miljoen euro waar nog een exploitatiebijdrage van 400.000 euro per jaar bovenop zou komen. De buurgemeenten investeren hun sportbudgetten liever in de eigen gemeente. Keur heeft al eerder laten doorschemeren dat Leiden onmogelijk de kosten voor een ijshal alleen kan ophoesten. De begroting laat dat absoluuut niet toe. Ook voor andere nieuwe Leidse sportvoorzieningen lijkt het doek nu gevallen.    

Inwoners van de buurgemeenten maken wel gebruik van Leidse voorzieningen maar de gemeenten zijn voor alsnog niet van zins hier aan mee te betalen. Een oud verhaal, dat ook opgaat voor de culturele instelingen in Leiden. Raymond Keur bezint voor de zomer op mogelijkheden om nieuwe Leidse sportaccommodaties mogelijk te maken.  

PvdA-raadslid Conny Broeijer heeft Keur gevraagd hoe de aanvankelijk positieve bereidheid van buurgemeenten nu zo ineens heeft kunnen omslaan. Keur antwoordde hierop dat de buurgemeenten zich niet hebben uitgesproken tegen een ijshal an sich maar geen zin hebben om 60.000 euro uit te trekken voor een onderzoek naar de regionale sportbehoeften. Rond de zomer komt hij met een defintiever antwoord.   

 

  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×