Eerherstel Sociale Recherche: onkreukbaar

De Sociale Recherche Zuid-Holland Noord heeft geen fouten gemaakt en er is geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van de rechercheurs. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). In december 2006 is door zeven burgers aangifte gedaan tegen sociaal rechercheurs van de gemeente Leiden. Zij vonden dat hun verklaringen onjuist waren weergegeven in verslagen van de verhoren. Wel wordt de kwaliteit van de werkwijze van de Sociale Recherche verbeterd.

Het Openbaar Ministerie stelde al in januari dat de sociale rechercheurs bij het opstellen van de processen-verbaal geen strafbare feiten hebben gepleegd. Naar de mening van het OM gaat het om interpretatieverschillen en geen strafbare feiten. De aangiften worden daarom verder niet in behandeling genomen. Wel vindt het OM dat de kwaliteit van de Processen Verbaal omhoog kan, maar dit geldt niet alleen voor de Leidse ambtenaren.

Persoonlijk drama
De sociaal rechercheurs die gisteren aanwezig waren bij de persconferentie, waren opgelucht. ‘Persoonlijk wisten we dat alles in orde was, maar het was een zware periode voor het thuisfront.’ Zeker door alle media-aandacht, ook op landelijk niveau, voelden de medewerkers van de Sociale Recherche zich aangevallen. Het was voor hen lastig om zich te verweren, zeker aangezien ze in de media anoniem moeten blijven. ‘We hopen nu op evenveel aandacht en op rectificatie.’

Verbeteringen
Om de kwaliteit en controleerbaarheid van de verhoren te verbeteren, is opnameapparatuur aangeschaft. Ook de verwoording en stijl van de verslagen van de verhoren worden verbeterd. De Sociale Recherche gebruikt dezelfde methodiek als de politie en werkt daarmee samen voor een kwaliteitsverbetering. Het gaat slechts om kleine wijzigingen. Uit het rapport van BING blijkt dat ook nu al ‘op uiterst correcte wijze wordt omgegaan met cliënten’.

Regiofunctie
Begin 2005 bundelden 22 gemeenten in Zuid-Holland Noord hun werkzaamheden op het gebied van het opsporen en bestrijden van fraude met sociale zekerheidsuitkeringen. De sociaal rechercheurs die hiermee belast zijn, vormen sindsdien het team Sociale Recherche regio Zuid-Holland Noord. De negen rechercheurs werken vanuit Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×