Kinderboerderij Merenwijk in het nauw

Al in 1999 zijn er op verzoek van het toenmalige gemeentebestuur plannen uitgewerkt om een aantal voorzieningen van de kinderboerderij te realiseren en een aantal noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Deze plannen zijn echter nooit uitgevoerd. In de bezuinigingsvoorstellen voor 2008 heeft het college aangegeven de noodzakelijke verbeteringen niet zelf te willen financieren en deze over te laten aan particuliere initiatieven. De kosten voor de aanpassingen zijn zo hoog, dat deze onmogelijk door particulieren opgebracht kunnen worden aldus het actiecomite. Het comité hoopt, onder andere door een handtekeningenactie, te bereiken dat de gemeenteraad tegen het bezuinigingsvoorstel stemt.

De zaken die het hardst nodig zijn, betreffen een nieuw hok voor het varken (haar huidige stal staat op instorten) een degelijke opslagplaats voor hooi en stro, een nieuw onderkomen voor de dierenverzorgers (het huidige pand voldoet niet aan de arbo-normen) en de medewerkers natuur- en milieueducatie hebben nieuwe les- en kantororuimte nodig.De kinderboerderij in de Merenwijk bestaat al plusminus 30 jaar en veel Leidse kinderen zijn er kind aan huis. Ook veel basisscholen bezoeken de boerderij regelmatig.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×