Eurodusnie-debat over G8

Morgenavond is iedereen van harte welkom bij het debat en de daaraan gekoppelde informatiebijeenkomst over de G8 ministersconferentie en de geplande protesten daartegen. Deze avond wordt georganiseerd door de Stichting voor een Sociaal Europa en Eurodusnie. Sprekers zijn Piet van der Lende van St. Naar een sociaal Europa; Euromarsen, Willem Bos van het Comite Grondwet Nee en Kees Stad van St. XminY,globalinfo. Ook is er een medewerker van Dissent-Leiden, een autonoom netwerk dat acties voorbereid tegen de G8 aanwezig.Het debat zal gaan over het nut en de redenen van de protestacties en de vormgeving daarvan. Dit gebeurt onder andere met behulp van filmmateriaal over eerdere acties.

Ook worden afspraken gemaakt over praktische zaken als het busvervoer naar de G8, slaapplaatsen op de locatie en dergelijke. De bijeenkomst vindt plaats in de Marinus van der Lubbe-zaal, Koppenhinksteeg 2b, en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Tijdens de G-8conferentie, die jaarlijks wordt gehouden, komen de leiders van de rijkste industrielanden in de wereld bijeen. Dit jaar vindt de conferentie van woensdag 6 tot vrijdag 8 juni plaats in de Duitse badplaats Heiligendamm. Zoals altijd wordt de G8 opgeluisterd door protestacties vanuit de omringende landen. Zij protesteren tegen zaken als armoede, honger, oorlogen en milieuverwoesting.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×