LeidenPanel ergert zich aan entree van de stad

Koester het historische karakter van de stad, behoud het kenniscluster en blijf investeren in de kwaliteit van de stad met name van de leefomgeving, groen en water. Dat zijn de balangrijkste uitkomsten van het LeidenPanel onderzoek naar de Toekomstvisie Leiden Stad van Ontdekkingen. De uitkomsten hiervan komen in grote lijnen overeen met de stdasgesprekken die in 2004 met burgers zijn gehouden over de toekomst van de stad. Uit het onderzoek komt ook luid en duidelijk naar voren dat veel burgers willen dat de entree van de stad via het Centraal Station verbetert.     

De uitkomsten van dit onderzoek worden door het College van B & W en gemeenteraad gebruikt voor de nadere invulling van de Toekomstvisie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×