Thema-avond Homofobie in Zuid-Afrika bij COC

Het COC Leiden organiseert naar aanleiding van de Werelddag tegen homofobie een themabijeenkomst. Op 17 mei werd internationaal weer aandacht besteed aan de problematische maatschappelijke en sociale positie van homo-, bi- en transseksuelen in veel landen op de wereld. Deze dag is de International Day Against Homophobia (IDAHO). Naar aanleiding hiervan organiseert de werkgroep Buitenland van COC Leiden op vrijdag 25 mei een thema- en feestavond waarin Zuid-Afrika de hoofdrol speelt.

De avond zal starten om 20.00 uur met de indrukwekkende Zuid Afrikaanse documentairefilm ‘Simon and I’, gevolgd door discussie over de film en de thema’s daarin, en daarna een afsluitend feest. De entree is gratis. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Na afloop van de film zal van gedachten worden gewisseld over de Zuid(-elijk) Afrikaanse situatie, met enerzijds zeer liberale antidiscriminatiewetgeving, maar anderzijds welig tierende homofobie, sociale uitsluiting en geweld. Wat is de rol daarin van cultuur, HIV/aids, rollenpatronen, gewoonterecht, of sociaal-economische ontwikkeling? En wat kan er vanuit Nederland gedaan worden aan bewustwording , en empowerment en capaciteitsopbouw van emancipatieorganisaties en de homobeweging daar?

COC Leiden richt zich, naast op andere landen als Polen, ook op Zuid Afrika; in het licht van de stedenband die Leiden met Buffalo City onderhoudt. Meer informatie is te vinden op www.cocleiden.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×