Jongeren moeten inspraak krijgen in het jeugdbeleid

GroenLinks en D66 komen met een initiatiefvoorstel tot het instellen van een jeugdraad. Op dit moment wordt er in de gemeentelijke besluiten vooral over jongeren gesproken terwijl deze zelf weinig invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Vooral de groep onder de 18 jaar dreigt daarom vaak buiten de boot te vallen. Om deze reden is er in de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een jeugdraad. Burgemeester en wethouders wilden vervolgens de instelling van een dergelijke raad op de lange baan schuiven. Om dit te voorkomen dienen D66 en GroenLinks een initiatiefraadsvoorstel in. “Veel jongeren die op de middelbare school zien dat er veel besluiten van de gemeente zijn die hun raken. Door middel van een jeugdraad kunnen ze in de toekomst invloed uitoefenen op deze besluiten”, aldus Vincent Kagie, duo-raadslid voor GroenLinks.

De jeugdraad zal bestaan uit Leidse jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dit is de groep die nog niet kan stemmen, maar vaak wel een gedegen mening heeft over diverse onderwerpen. De jeugdraad zal een goede afspiegeling vormen van de Leidse jeugd. Er zal dan ook nauw worden samengewerkt met scholen en het jongerenwerk bij de samenstelling van de jeugdraad. De jeugdraad zal met name adviseren over zaken die de jeugd direct aangaan, zoals jeugdzaken, onderwijs, speelgelegenheid, maar andere onderwerpen zijn ook mogelijk. Het advies van de jeugdraad weegt zwaar mee en kan alleen met redenen omkleed worden verworpen.

Veel jongeren en Leidse scholen hebben al belangstelling getoond. “Minister Rouvoet wil een landelijke prijs instellen voor de gemeente met de beste jongerenparticipatie,” vertelt duo-raadslid Jeffrey van Haaster (D66), “Wat ons betreft sleept de gemeente Leiden die volgend jaar in de wacht. We laten hiermee zien dat we onze jongeren echt serieus nemen.” De reden om met een initiatiefvoorstel te komen is dat de wethouder het instellen van een jeugdraad nog niet wil bespreken.

Alhoewel de grondhouding van het college heel positief is, wil zij pas over een half jaar een besluit over de jeugdraad nemen. D66 en GroenLinks vinden dat niet wenselijk. “Er is een hoop voorwerk gedaan en dat zou verloren gaan als het instellen van de jeugdraad op de lange baan wordt geschoven”, aldus Jeffrey van Haaster. Als het aan D66 en GroenLinks ligt, wordt het voorstel zo snel mogelijk behandeld, zodat de jeugdraad volgend schooljaar aan de slag kan.”Het wordt tijd dat de jeugd een goede stem krijgt in het lokale beleid”, aldus Vincent Kagie.

Het voorstel wordt mede ondersteund door de PvdA-fractie.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×