Meer dan een miljoen euro terug naar huurders

Geld van huurders terug naar huurders. Een miljoen euro uit eigen zak. Dit komt doordat bij de invoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) veel woningen in Leiden te hoog zijn getaxeerd. Daardoor hebben Leidse huurders tussen 1997 en 2005 te veel onroerendezaakbelasting betaald.

Dit geld – meer dan een miljoen euro – stort de Gemeente terug. Drie huurdersverenigingen hebben besloten om het bedrag onder te brengen in een fonds: het WOZfonds. Via dit fonds komt het geld weer terug bij de huurders in de vorm van projecten voor en in hun eigen woonomgeving. De doelstelling is het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten.

Het WOZfonds let er bij de toekenning extra op, dat zoveel mogelijk huurders achter het plan staan waar zij geld voor vragen. Het is een uniek fonds omdat ook personen en groepen die géén rechtspersoon – stichting of vereniging – zijn, er geld aan kunnen vragen.

Ter gelegenheid van de officiële opening van het WOZfonds zal 8 juni een Mini Symposium worden gehouden in het hoofdgebouw van de Rivierduinen te Oegstgeest. De wethouder de heer Witteman zal het geld dan symbolisch overhandigen aan de drie voorzitters van de betrokken huurders organisaties. Deze zullen het formeel weer overdragen aan het bestuur van het WOZfonds. Tevens zal bij deze gelegenheid een presentatie worden gehouden over zelfwerkzaamheid van huurders in en voor hun woonomgeving.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×