Mag Schipholtunnel eigenlijk wel zo heten?

Het College van B & W vraagt zich af, nu er allerlei ingwikkelde verkeersmaatregelen genomen moeten worden rond de Dullaertweg in verband met de nieuwbouw van Achmea, of de Schipholtunnel eigenlijk wel de officiële benaming is. Iedereen weet natuurlijk wel wat er met de Schipholtunnel bedoeld wordt maar in de A4 ligt ter hoogte van het vliegveld de echte Schipholtunnel. Verwarring is zodoende mogelijk. De tunnel in Leiden ligt onder de Schipholweg, dus de benamming Schipholtunnel ligt voor de hand. B & W overweegt de kwestie nu aan de Straatnamencommissie voor te leggen. De Straatnamencommissie buigt zich over de naamgeving van allerlei objceten in de openbare ruimte in Leiden.   

Een bordje bij de ingangen van de tunnel ontbreekt in ieder geval. Wie heeft een suggestie voor de Straatnamencommissie?

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×