13 reacties op inspraak Ruimte voor Nieuwe Beleid

Op de nota ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ van het Leidse College van B & W zijn na de inspraakronde dertien reacties binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties is het College van oordeel dat er vrijwel geen wijzigingen in de nota zullen hoeven worden doorgevoerd. B & W geleiden de nota nu door naar de gemeenteraad. Volgende week zullen de vier raadscommissies hoorzittingen houden om insprekers te kunnen horen.  

Aan de hand van die reacties kan de gemeenteraad de plannen van B & W nog bijstellen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×