Andere financiering gevonden voor welzijnsactiviteiten

Voor de fietslessen voor allochtone vrouwen, de zomeractiviteiten voor senioren en seniorenactiviteiten in Leiden Zuid-West die voorheen door de gemeente werden gesubsidieerd zijn nieuwe inmkomstenbronnen gevonden. De fietslessen worden nu gefinacierd door externe fondsen en uitgevoerd door de LWO, Libertas zorgt ervoor dat de zomeractiviteiten ook in 2007 weer doorgang kunnen vinden en naar de seniorenactiviteiten in Leiden Zuid-West wordt nog gekeken. Een onderdeel hiervan wordt echter eveneens door Libertas voor haar rekening genomen.

De gemeenteraad had B & W door middel van het indienen van een motie verzocht naar andere geldschieters uit te zien. Voor het grootste gedeelte is dat nu gelukt.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×