Communicatie moet files Dellaertweg voorkomen

Uit een simulatie is gebleken dat er met name in de avondspits enorme files kunnen gaan ontstaan als er gebouwd gaat worden aan de Dellaertweg, de plek naast het station waar Achmea binnenkort een nieuw kantoor gaat neerzetten. Gedurende de ingrijpende bouwactiviteiten zijn er minder rijstroken beschikbaar. Het College van B & W houdt nu al rekening met forse fileproblemen. Door middel van extra communicatie op de gemeentelijke website, Stadskrant, extra krantenartikelen en andere communicatiemiddelen wordt automobilisten en andere weggebruikers geadviseerd een alternatieve route te kiezen.

Ter plekke worden de vijf rijstroken tijdelijk teruggebracht naar twee rijstroken. Vrachtverkeer zal de bocht niet kunnen maken en deze chauffeurs worden al in een vroeg stadium via verkeersborden geadviseerd een andere route te kiezen. Zo hoopt het College de overlast te kunnen reduceren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×