College gaat meer vaart zetten achter woningbouw

Het lijkt erop dat de gemeente Leiden het aantal van 3944 nog te bouwen nieuwe woningen in de periode 2005 tot 2009 niet gaat halen. Haalt Leiden dat aantal niet dan kan het een Rijksbijdrage van 7.657.202 euro mislopen. Om het aantal wel te halen wordt nu door het College van B & W 500.000 euro uit de Bestemmingsreserve Planversnelling onttrokken waardoor het mogelijk wordt meer menskracht in te zetten om de doelstellingen alsnog te halen. Inmiddels is al wel een behoorlijke slag gemaakt maar versnelling is noodzakelijk om het streefaantal voor 31 december 2009 te halen.     

Kansrijk voor het versneld realiseren van woningbouw zijn: de Steenopslag aan de Haagsche Schouwweg, Dieperhout (Diaconessenhuis inclusief nieuwbouw ROC), Montfortpark 9 hoek Haagsche Schouweg-Rijndijk, Sanderslocatie en  Praxis Zoeterwoudseweg, LUMC zeezijde en Nieuweroord Rijnsburgerweg. Ook loopt er onderzoek naar en aantal andere locaties waar mogelijk nieuwbouw kan plaatsvinden.    

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×