Aanpakken straatmuzikantjes is nog niet zo eenvoudig

PvdA-raadslid Hilde Jansen heeft vragen gesteld aan het College van B & W over het grote aantal nog zeer jonge straatmuzikantjes in Leiden. Zij heeft op 16 juni een rondgang gemaakt door de stad en telde toen 14 kinderen die veelal met een accordeon op straat muziek maakten. Zij vindt dit een onwenselijke ontwikkeling omdat het in de meeste gevallen nog om leerplichtige kinderen gaat die op school horen te zitten. Soms laten de straatmuzikantjes zich vergezellen door andere vrouwen en zelfs zijn babies geconstateerd. Bovendien denkt zij dat het hier om een verkapte vorm van kinderarbeid gaat omdat de kinderen wellicht gedwongen worden door hun ouders of zelf gedwongen zijn om te zwerven. “Zijn deze kinderen ook vergunningsplichtig en is er eigenlijk geen sprake van regelrecht bedelen?”, aldus Jansen die zich dinsdagavond in de commissievergadering Bestuur en Leefbaarheid liet vervangen door collega Daan Iken.  ”Kan de leerplichtambtenaar of de arbeidsinspectie hier iets aan doen?”  

Volgens burgemeester Lenferink gaat het hier om een groep Oosteuropese minderjarige kinderen. Het  probleem is ook hem bekend. Lenferink: “De leerplicht geldt alleen voor ingezetenen, dus moet er echt naar een breder antwoord op deze problematiek worden gezocht. Gezien het mobiele karakter is deze groep moeilijk grijpbaar. Lokaal liggen er weinig mogelijkheden om deze straatmuzikantjes aan te pakken. Als je het goed wilt doen moet je dit breder aanpakken, met andere gemeenten, landelijk en zelfs internationaal. Ik zal hier onderzoek naar laten doen. Aan reizende kinderen kan geen leerplicht worden opgelegd. De huidige regels laten eigenlijk veel toe. De situaties die ook ik soms aantref zijn werkelijk soms tranentrekkend. Het is een Charles Dickensachtig tafereel van geld inzamelen. Ik begrijp uw bezorgdheid maar kan niet veel meer doen dan onderzoek doen naar bredere mogelijkheden dit aan te pakken. ”   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×