Bleijie vraagt of gemeente ook kan delen in noodfonds

Naar aanleiding van een artikel eerder deze week op Sleutelstad.nl heeft het CDA-raadslid Joost Bleijie dinsdagavond in de commissie Bestuur en Leefbaarheid vragen gesteld aan wethouder John Steegh of ook de gemeente Leiden wil delen in het noodfonds voor dedupeerden naar aanleiding van de overvloedige regenval. Het ging hierbij om de volgende passage: Marjo Visser, directeur van woningbouwcorporatie Steutels van Zijl en Vliet: “Ondanks het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding, willen wij onze huurders helpen. Wij richten daarom een noodfonds in en nodigen de gemeente uit om mee te doen aan dit fonds.” Het noodfonds is voor huurders van de Sleutels van Zijl en Vliet die een woning in de Oude Kooi huren en vanwege herhaaldelijke claims bij hun verzekering nu geen vergoeding meer ontvangen.

Wethouder John Steegh stekt dat de gemeente best bereid is om bijzondere bijstand te verlenen ook aan bewoners die niet bijstandsgerechtigd zijn. Daar zijn volgens Steegh ook gemeentelijke regelingen voor. Maar wie niet vezekerd is kan niet automatisch een beroep doen op de bijzondere bijstand. Bewoners moeten wel aan de nodige voorwaarden voldoen. De corporatie komt op voor haar eigen huurders.    

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×