Ambtenaren burgerlijke stand opnieuw onder de loep

Duo-raadslid voor het CDA Geerten Boogaard heeft dinsdagavond in de commissie Bestuur en Leefbaarheid aandacht gevraagd voor de herziene arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Leiden. Hij wil weten of dit systeem niet al te rigide wordt doorgevoerd naar Bijzondere Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, de zogenaamde babsen. In incidentele gevallen kunnen ook derden na daartoe de eed afgelegd te hebben als babs optreden. “Moeten zij zich nu onderwerpen aan dezelfde eisen?”, wil Boogaard weten. Het ligt niet in de bedoeling om de hele discussie nog een keer dunnetjes over te doen maar meer om deze uitzonderingscategorie. Ambtenaren van de Burgelijke Stand in Leiden dienen gewoon alle mogelijke huwelijken te voltrekken.   

Vanwege de volle agenda wordt dit agendapunt verschoven naar een extra commissievergadering Bestuur en Leefbaarheid van 4 juli aanstaande.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×