Toch fietsenstalling onder Stadhuisplein

Het College van B & W vraagt de gemeenteraad om te besluiten tot de realisatie van een centrale, gratis en bewaakte voorziening voor het stallen van 1000 fietsen onder het Stadhuisplein, alsmede uitbreiding van bewaakte en onbewaakte stallingcapaciteit elders in de stad. Hieronder valt ook een proef met een mobiele stalling bij de Hartebrugkerk op zaterdagen, dit naar aanleiding van een geslaagd experiment hiermee in Deventer. In totaal gaat het om 1615 nieuwe fietsparkeerplaatsen. 1000 onder het Stadhuisplein, 50 extra rekken op de Garenmarkt, 100 extra plaatsen op het kruispunt Breestraat, Gangetje, Hogewoerd, Korevaarstraat en Steenschuur, 15 muurbeugels in de Pieterskerk Choorsteeg, 50 plaatsen in de Mooi Japiksteeg, 200 plaatsen in zijstraatjes van de Haarlemmerstraat en 200 kleinschalige locaties. Met het plan is een bedrag gemoeid van 5.649.000 euro exclusief 350.000 euro jaarlijks voor de exploitatie van de ondergronds te bouwen Stadhuispleinfietsenstalling. Het Stadhuisplein wordt daarna heringericht. De muur langs het Trouwstraatje wordt tijdelijk afgebroken en later weer opgebouwd.    

De gemeenteraad heeft al eerder het Stadhuisplein aan de orde gesteld maar dat toen teruggegeven aan B en W om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Die zijn er behalve het Stadhuisplein niet. Destijds werd een fietsenstalling van 1300 fietsen onder het Stadhuisplein voorgesteld maar dat is nu om wettelijke redenen teruggebracht tot 1000. Ook wordt de mogelijkheid nog onderzocht om de fietsenkelder van Vroom en Dreesmann opnieuw te gaan benutten.

De wens van de Fietsersbond was een hoogwaardige voorziening voor het stallen van fietsen en hier lijkt nu aan te kunnen worden voldaan.  

Als alles volgens plan verloopt kan de fietsenkelder onder het Stadhuisplein in 2009 operationeel zijn.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×