Samenvoeging drukkerijen De Zijl Bedrijven en gemeente

B & W heeft dinsdag besloten met ingang van 1 septemeber 2007 de drukkerijen van De Zijl Bedrijven en de in het stadhuis gevestigde drukkerij van het Facilitair Bedrijf van de Dienst Informatie en Dienstverlening samen te voegen. Er ontstaat zo een Grafisch Productie Centrum Leiden. De afdeling Inkoop van beide drukkerijen was al eerder samengevoegd. Het doel van deze samenvoeging is de vorming van een facilitair bedrijf voor de hele gemeente om zodoende een hoogwaardige dienstverlening te kunnen bereiken. Er komt nu een aansturingspunt, waar er eerst twee waren. Hier valt extra winst te boeken. Huisvesting op een locatie is het volgende punt. De OR heeft haar bevindingen neergelegd bij het College.Voor de samenvoeging is twee jaar uitgetrokken.  

Lenferink schat de kans niet onmogelijk in dat de nieuwe drukkerij op termijn verder verzelfstandigd wordt. De gemeente wordt dan een gegarandeerd afnemer van producten. Wel dient zo’n verzelfstandigde drukkerij voldoende WSW-plekken hebben. Verzelfstandiging past in de plannen zoals neergelegd in de Nota Ruimte voor Nieuw Beleid van dit college.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×