Tijdelijk Asielzoekerscentrum aan Besjeslaan

Wethouder Marc Witteman van Ruimtelijke Ordening heeft vanmiddag om 16.00 uur tijdens een persconferentie laten weten dat er een tijdelijke opvang voor 300 asielzoekers komt aan de Besjeslaan voor een periode van vijf jaar. Deze tijdelijke huisvesting zal het huidige asielzoekerscentrum aan de Rijnsburgerweg vervangen, deze sluit per 1 september. De locatie aan de Besjeslaan is gekozen na uitgebreid onderzoek van mogelijke locaties in Leiden. Omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd, op duizend adressen in de omgeving is vandaag een brief van de gemeente in de bus gevallen. Ook zijn bewoners uit de buurt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 4 juli in het gebouw van DZB aan de Le Pooleweg. Op deze avond zullen vertegenwoordigers van de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een toelichting geven, op 30 augustus volgt een tweede informatieavond. De bouwaanvraag voor het nieuwe centrum is nog niet door de gemeente ontvangen, maar volgens Jean van der Bijl van het COA zal dit nog voor het eind van de maand gebeuren.

Eind vorig jaar werd de gebruiksvergunning van het huidige asielzoekerscentrum aan de Rijnsburgerweg op last van de brandweer ingetrokken, per 1 september moet het pand ontruimd zijn. Het COA is daarom samen met de gemeente op zoek naar alternatieve locaties. Na een eerste selectie bleven er zes locaties over, waarvan die aan de Besjeslaan als meest geschikt wordt geacht. Het college is van plan om de opbrengst van de huur van de grond die aan het COA in rekening wordt gebracht te steken in het toekomstige archeologische park Matilo dat op deze plek moet komen. Wel moet er een tijdelijke vrijstelling van het huidige bestemmingsplan worden gegeven. De huidige bestemming van de locatie waar het asielzoekerscentrum moet komen is namelijk groen en archeologisch monument.

Jan Boer van Stadspartij Leiden Ontzet die bij de persconferentie aanwezig was, vond de tijdelijke huisvesting voor 300 asielzoekers een beetje aan de krappe kant. Jean van der Bijl van het COA antwoordde daarop dat het met het huidig ontworpen concept zou moeten lukken, maar dat het inderdaad niet veel kleiner kan. Zoals het er nu naar uitziet zal het centrum gaan bestaan uit drie lagen met wooncontainers.

Overigens streeft het COA er volgens van der Bijl naar om asielzoekers die onder de pardonregeling vallen of die nog in een asiel aanvraagprocedure zitten, zo min mogelijk te verhuizen. Volgens van der Bijl stijgt sinds vorig jaar het aantal asielaanvragen landelijk weer een beetje, maar verwacht wordt dat dit in de nabije toekomst weer zal dalen.

Volgens wethouder Witteman is nog niet duidelijk wat er met het oude gebouw aan de Rijnsburgerweg gaat gebeuren, afbreken is een optie maar op 9 juli heeft hij een gesprek met mensen uit de omgeving over de herontwikkeling van het gebied waar het asielzoekerscentrum Nieuweroord nu gevestigd is.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×