Wijkvereniging Roomburg: bedonderd door gemeente

De wijkvereniging van Roomburg voelt zich bedrogen door de gemeente Leiden nu er een asielzoekerscentrum in hun wijk is gepland. Dat er bovendien geen budget meer is voor het beloofde archeologische park, valt eveneens verkeerd. In een persbericht wordt de gemeente beschuldigd ‘onder valse voorwendselen huizen verkocht en verhuurd’ te hebben. De wijkvereniging maakt bekend juridische stappen te overwegen.

De wijk werd door de gemeente, tevens projectontwikkelaar, aangeprezen als groen, rustig en ecologisch. Drie weken geleden hebben bewoners en gemeente gevierd dat de laatste eerste paal was geslagen en de laatste woning was verkocht. ‘Op dat moment, zo heeft verantwoordelijk wethouder Marc Witteman zelf toegeven, bevonden de plannen van de gemeente zich in een vergevorderd stadium,’ aldus de boze wijkvereniging. ‘Het afgelopen halfjaar intensief is overlegd over alle aspecten van de nieuwe wijk, maar hierin is de wijkvereniging niet gekend.’

De beloofde aanleg van het park zorgde voor hogere woningprijzen, zodat de bewoners het gevoel hebben al voor het park te hebben betaald. Daarnaast is het volgens de wijkvereniging lastig om tegen de plannen in het geweer te komen. De eerste voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente is slechts vijf dagen na het publiek maken van het besluit gepland. Bovendien vallen de twee maanden waarin bezwaar kan worden aangetekend tegen de plannen precies in de zomervakantie. Veel bewoners voelen zich door het optreden van de gemeente dan ook overvallen.

De wijkvereniging wijst op het woonwagenkamp dat naast het AZC is gepland en is bang voor problemen. Het Projectbureau Woonwagenbewoners Leiden, dat voor deze woonwagenlocatie verantwoordelijk is, ziet asielzoekers en woonwagenbewoners als ´onverenigbare bloedgroepen´ en voorziet eveneens problemen.

De bewoners zijn vooral bang voor de verkeersstromen die de driehonderd extra wijkbewoners met zich zullen meebrengen. ´Het maakt ons niet uit of de gemeente driehonderd asielzoekers wil huisvesten, driehonderd studenten of een camping wil beginnen; onze wijk is niet op deze extra bewoners berekend´, stelt Pim Holtz, de voorzitter van de wijkvereniging. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van woensdag 4 juli om 20:00 uur in het hoofdkantoor van DZB op de Le Pooleweg 11 te Leiden worden veel verontruste bewoners van Roomburg verwacht. De wijkvereniging overweegt juridische stappen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×