Raadsmeerderheid voor jeugdtheatereducatie

In een verhit debat in de commissie Onderwijs en Samenleving van de Leidse gemeenteraad is dinsdagavond een akkoord gekomen over de subsidie voor jeugdtheatereducatie in Leiden voor het seizoen 2007 – 2008. Het CDA-voorstel om aanpassingen te maken op het gebied van de verdeling van de subsidie heeft een meerderheid achter zich gekregen. Jeugdtheatereducatie in Leiden werd de afgelopen 25 jaar vorm gegeven door de Jeugdtheaterschool. Sinds vorig jaar heeft het Volkshuis/LWO ook een gezelschap binnengehaald, te weten het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. Deze groep opteerde ook voor de hele subsidie van 75.000 euro. Aangezien de wethouder voornemens was dit bedrag niet te splitsen zou de mogelijkheid bestaan dat de leidse Jeugdtheaterschool niets zou ontvangen, en daardoor in zwaar weer zou belanden.

Dat was veel partijen te gortig. Het voorstel om het bedrag te splitsen, dit geld éénmalig uit het Leids Fonds voor de Kunsten i.o. te halen en het college opdracht te geven jeugdtheatereducatie structureel op te nemen in de begroting werd uiteindelijk als beste oplossing gezien. Moniek van Sandick (CDA) zei na afloop: “Het was een spannende avond, waarbij de partijen water bij de wijn moesten doen. Voor het CDA stond voorop dat de Leidse jeugdtheaterschool het komend seizoen goed van start moet kunnen gaan en dat wordt op deze wijze geregeld.”

Verschillende fracties vonden dat wethouder Jonas nu wel opeens heel snel overstag ging zo vlak voor het zomerreces en wilden eigenlijk nog wel wat meer tijd. Zeker nu de discussie zo verhit verliep en er nieuwe gezichtspunten boven tafel kwamen. Onder andere Aad van der Luit van D66 wilde nog wat bedenktijd. Jonas ging nog een keer onderuit na vragen van raadslid voor de VVD Arend-Jan Sleijster als zou er geen mogelijkheid zijn voor kinderen om gesubsidieerd jeugtheatereducatie te volgen. Met een brochure in de hand waar dat wel in beschreven staat waste hij Jonas nog even de oren.  

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×