Verbouwing Stadsgehoorzaal nu echt van start

Na eerdere sloopwerkzaamheden is de verbouwing van de Stadsgehoorzaal nu daadwerkelijk begonnen. Begin juli zijn de damwanden de grond ingeslagen. Deze grenzen het bouwterrein af en voorkomen verzakkingen. De renovatie zal tot maart 2009 duren. Daarna kan de Stadsgehoorzaal weer volop functioneren als een volwaardige concert- en congresgebouw met de nieuwe Kleine Zaal, nieuwe foyers en werkruimtes. Tijdens de sluiting vinden de concerten plaats in De Waag. Het programma is te lezen op de website van de Stadsgehoorzaal : www.stadsgehoorzaalleiden.nl, of telefonisch te bestellen:071-513 17 04

Gevel achterzijde na de renovatie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×