Stuurgroep zet vraagtekens bij alternatief RijnGouweLijn

De stuurgroep RijnGouwelijn zet vraagtekens bij het alternatief dat de gemeente Leiden op tafel legt voor het tracé van de RijnGouwelijn door de Leidse Breestraat. De stuurgroep vindt dat dit alternatief niet voldoet aan de eerder geformuleerde uitgangspunten. Gedeputeerde Martin Huls (PvdA), voorzitter van de stuurgroep: “Leiden moet de komende tijd uitleggen hoe het alternatief voor de Hooigracht / Langegracht er precies uit moet zien. Positief is wel, dat er nu een alternatief ligt. Maar eerst kiezen voor een busverbinding en later voor rails betekent twee keer kosten maken. Daar zijn we niet voor en daar is ook geen geld voor beschikbaar.”

Het Leidse voorstel werd gisteren gepresenteerd in de stuurgroep RijnGouwelijn ‘als bredere visie op het openbaar vervoer voor de stad’. Wethouder Steegh presenteerde een buscorridor over de Hooigracht en de Langegracht als alternatief voor de Breestraat. Als dat een succes wordt, kan er later alsnog rails worden aangelegd.

In het coalitieakkoord van de provincie is afgesproken dat de RijnGouwelijn een doorgaande railverbinding moet zijn. In mei schreven Gedeputeerde Staten een brief aan B&W van Leiden waarin zij stelden dat het alternatief aan duidelijke randvoorwaarden moet voldoen. Zo moet het gaan om een doorgaande lightrail-verbinding van Gouda naar de kust die via de binnenstad van Leiden loopt. Ook de stuurgroep, waar alle gemeenten langs de lijn in vertegenwoordigd zijn, deelt het uitgangspunt dat de RijnGouwelijn vanaf de start een doorgaande lijn moet zijn van oost naar west. Verder moet het alternatief acceptabel zijn voor het Rijk in verband met de geplande rijksbijdrage van 140 miljoen euro.

De stuurgroep dringt nu aan op een gesprek tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden over het gepresenteerde alternatief. In dit gesprek moet er een duidelijk antwoord komen op vragen rond reizigersaantallen, extra kosten en exploitatie. Als blijkt dat er extra kosten zijn, is de stuurgroep van mening dat die voor rekening komen van de gemeente Leiden. “Tot het moment dat er overeenstemming bestaat over een alternatief blijft het uitgangspunt van een ongedeelde lijn door de Breestraat gehandhaafd,” aldus de stuurgroep.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal zich de komende weken ook over het Leidse alternatief buigen. Uiterlijk 17 juli komt de provincie met een standpunt naar buiten. Het College van Gedeputeerde Staten heeft aan Provinciale Staten (PS) toegezegd om in oktober een planning voor de RijnGouwelijn te presenteren.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×