Raadsbrede steun voor kinderboerderij Merenwijk

Alle negen fracties in de Leidse gemeenteraad steunen een amendement van de PvdA dat het College van B & W oproept af te zien van voorgestelde bezuinigingen op de kinderboerderij in de Merenwijk. Vanavond stemde de gemeenteraad over de voorstellen tot bezuiniging op de kinderboerderij die zijn neergelegd in de Nota Ruimte voor Nieuw Beleid. Hiervoor wordt jaarlijks 95.000 euro vrijgemaakt uit de ergernissenpot van de gemeenteraad die vanavond ter ziele ging.

Het College van B & W heeft voorgesteld om de verbetering van de kinderboerderij Merenwijk te schrappen. Toch staat dit plan al vanaf 2001 in de gemeentelijke begroting. De raadsleden zijn onder de indruk geraakt van de vele bezwaren die door vrijwilligers en bezoekers van de kinderboerderij zijn ingebracht.

Veel raadsleden hebben op uitnodiging van de betrokkenen een bezoek gebracht aan de kinderboerderij en zijn zich werkelijk rot geschrokken van de omstandigheden waarin het personeel moet werken en waarin het kleinvee moet leven. Onderdelen van de kinderboerderij zijn gewoonweg verkrot. De stallen staan op instorten.

Volgens D66 zijn de stallen inmiddels van een historische waarde en dat kan niet de bedoeling zijn. Er is onvoldoende onderhoud gepleegd. De werkomstandigheden zijn naar ARBO-maatstaven ver benenden de maat. Natuureducatie en de recreatieve functie kunnen daarom nooit op orde zijn. Onverantwoord op het gebied van veiligheid en dierenwelzijn. Bovendien is de kinderboerderij van belang voor het fokken van dieren ten behoeve van andere parken in Leiden. De gemeente mag zich hieruit niet terugtrekken. Er is twee miljoen euro nodig om alles weer op orde te brengen, dat kan niet alleen uit fondsen van derden komen. De gemeente moet hier eenvoudigweg zijn verantwoordelijkheid nemen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×