Nota Ruimte voor Nieuw Beleid is er door

Met uitzondering van de oppositiepartijen is de gemeenteraad vanavond accoord gegaan met de nota Ruimte voor Nieuw Beleid. Hier was wel een discussie van ruim vijf uur voor nodig, terwijl de verhoudingen de afgelopen weken in de verschillende raadscommissies al duidelijk in deze richting wezen. Met de nodige moties en amendementen kwam de nota er toch doorheen. De regierol van de gemeente, een tweede onderdeel van de Nota Ruimte voor Nieuw Beleid, wordt echter nog even in de wacht gezet. Ook die ontwikkeling tekende zich de afgelopen weken al af. Voor de regierol van de gemeente wordt nu op initaitief van de SP na het zomerreces een werkconferentie belegd. De raad vindt de plannen van het College enerzijds te abstract maar er moet op het uitplaatsen van gemeentelijke onderdelen in 2011 wel 1.375.000 euro op verdiend worden. Het afstoten van gemeentelijke taken zou eigenlijk al in 2008 moeten ingaan. Enkele fracties kunnen niet leven met zo’n taakstelling.  

De raad wil pas vanaf 2009 voorstellen om de regierol anders in te passen laten ingaan omdat er momenteel nog een andere reorganisatie (Anders Werken) op stapel staat. De Ondernemingsraad heeft hierover eveneens zijn zorgen uitgesproken. Wethouder Van As kan wel leven met dat jaar uitstel als hij maar door mag gaan met het onderzoek. Hoe dan ook moet hij bij elk voorstel tot uitplaatsing terugkomen bij de raad.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×