Milieudienst stoot vrij weinig CO2 uit

Volgens de Milieubarometer van Senter Novem Stimular stoot de Milieudienst West-Holland per medewerker een vrij laag percentage van het broeikasgas CO2 uit. De uitstoot van CO2 is bij 44 overheidskantoren gemeten en de Milieudienst scoort met een uitstoot van 0,87 ton per medewerker, lager dan het gemiddelde dat op 1,1 ton per jaar ligt. Vooral wat betreft papierinkoop, waterverbruik en afvalscheiding is de uitstoot bij de Milieudienst laag. Dit komt onder andere doordat de medewerkers zoveel mogelijk dubbelzijdig printen en omdat er geen kantine in het gebouw is, die water verbruikt. Ook het werk-werkverkeer gebeurt grotendeels milieuvriendelijk. De medewerkers leggen veel werkbezoeken af per fiets, of groene auto.

Op het gebied van het woon-werkverkeer en elektriciteitsgebruik is nog wel een slag te slaan. Op deze twee punten scoort de Milieudienst namelijk behoorlijk hoog. De Milieudienst wil de CO2-uitstoot jaarlijks met 5% laten dalen. Dat is goed voor het milieu en werkt bovendien kostenbesparend. De Milieubarometer is een registratieprogramma dat gegevens over het gebruik van kantoorpapier, energie, water, afvalcontainers en vervoersmiddelen vertaalt naar de milieuscore en bijbehorende milieukosten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×