Raadsbrede steun voor motie tegen stapeling van kosten WMO

Een motie van de PvdA om stapeling van kosten tegen te gaan in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft deze week de instemminmg gekregen van alle 39 raadsleden. De motie roept wethouder Gerda van den Berg (Welzijn, Onderwijs & Zorg/PvdA) op om eventueel financieel bij te springen als chronisch zieke, gehandicapte en oudere Leidenaars worden geconfronteerd met een stapeling van kosten, voorvloeiend uit de WMO. Deze regeling zou niet alleen moeten gaan gelden voor Leidenaars met een minimuminkomen maar zou zich moeten uitstrekken tot een modaal inkomen. Gerda van den Berg vond de motie sympathiek en zal haar uiterste best doen een mogelijkheid te vinden hoe deze mensen het best tegemoet te treden.  

Actief kan de gemeente deze Leidenaars niet benaderen omdat dat privacytechnisch niet mogelijk is. Als Leidenaars uit de genoemde groepen door de WMO in de problemen komen zullen zij dat op de een of andere manier zelf moeten aangeven en financieel met de billen bloot moeten.

Leidenaars die vrij plotseling chronisch ziek worden kunnen voor hoge kosten komen te staan en daardoor ongewild in armoede geraken. De kosten voor een rollator, aanpassingen in en om het huis, een scootmobiel etc. zijn allemaal apart nog wel te bekostigen, maar als je op meer zaken een beroep moet doen kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Met name dat stapelen van kosten kan voor veel Leidenaars mogelijk net even iets te veel van het goede betekenen. Fractievoorzitter van de PvdA Marije van den Berg wil dat hier in ieder geval ruim aandacht aan besteed wordt.

Uit een eerste rapportage van B & W over het eerste halfjaar van de WMO blijkt overigens dat er zeer weinig klachten over de WMO zijn binnengekomen. Sinds 1 januari 2007 is de uitvoering van de WMO een gemeentelijke aangelegenheid en zoals het er nu naar uitziet lijkt Leiden hierin behoorlijk te slagen.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×