Brandweer krijgt er 14 arbeidsplaatsen bij

Het College van B & W heeft besloten de Brandweer Leiden uit te breiden met 14 arbeidsplaatsen (14 fte). Dit is nodig omdat er vanaf 1 juni 2006 een nieuw arbeidstijdenbesluit voor de brandweer van kracht is. Dit besluit heeft gevolgen voor het aantal uren dat wekelijks in aanwezigheidsdiensten mag worden doorgebracht. Hierdoor kon met de huidige formatie van de Leidse brandweer niet hetzelfde zorgniveau gehandhaafd blijven.   

Het aantal uren dat in de week gewerkt mocht worden is teruggebracht van 55 naar 48 uur. In Leiden is het niet mogelijk gebleken die 14 arbiedsplaatsen direct op te vullen zodat de brandweerlieden nog volgens het oude rooster dienden. In samenspraak met de bonden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten is nu besloten deze brandweerlieden een nabetaling voor het aantal teveel gewerkte uren te verstrekken. In totaal beloopt dat voor 2006 en 2007 een bedrag van 575.000 euro.   

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×