Drie van de zes blackspots aangepakt

B & W hebben deze week besloten de verkeersveiligheid rond de Vijf Meilaan aan te pakken. In deze omgeving zijn drie van de zes Leidse blackspots gesitueerd, dat zijn plekken waar de meeste ongevallen in Leiden plaatsvinden. Het herinrichtingsplan is noodzakelijk door de vernieuwing van winkelcentrum De Luifelbaan. Op het kruispunt Churchilllaan/Vijf Meilaan komen extra opstelstroken en wordt de verkeerslichtenregeling bijgesteld. Op het kruispunt Vijf Meilaan/Boshuizerlaan komt een mini-rotonde. Op de rotonde Vijf Meilaan/Rooseveltstraat worden de fietspaden aan de zuidzijde verbeterd. Er komt een vrijliggend fietspad langs de winkels, waarbij fietsers niet gehinderd worden door vrachtverkeer dat aan het laden of lossen is. De bushaltes krijgen extra aanpassingen voor gehandicapten.      

Met de herinrichting is een bedrag gemoeid van 2.674.000 euro. Het concept verkeersbesluit en het voorlopig
ontwerp worden naar verwachting begin september ter inzage gelegd of zo
veel eerder als mogelijk.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×