Rijkswaterstaat: Snel nieuw onderzoek naar luchtkwaliteit A4

Nu de Raad van State eerder vandaag het Tracébesluit voor de verbreding van de A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en Hoogmade heeft vernietigd start Rijkswaterstaat zo snel mogelijk een nieuw onderzoek naar luchtkwaliteit rond de A4 bij Leiden. Met het onderzoek hoopt Rijkswaterstaat alsnog aan te tonen dat de verbreding van de A4 voldoet aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Als dat lukt, moet daarna een nieuw tracébesluit worden vastgesteld. De werkzaamheden voor de verbreding van de A4 van 2×2 naar 2×3 rijstroken op dit deel van de A4 worden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Rijkswaterstaat betreurt het dat nog niet kan worden gestart met de verbreding van de A4. Die verbreding wordt een belangrijke stap in de aanpak van de fileproblematiek in de Randstad en het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van de A4 genoemd. Dagelijks passeren op het traject 100.000 voertuigen. Dit aantal stijgt nog elk jaar.

Ook EVO en Transport & Logistiek Nederland (TLN) vrezen dat de economische schade als gevolg van files sterk toeneemt nu de Raad van State een streep door de verbreding van de A4 heeft gehaald. Uit de Economische Wegwijzer van EVO en TLN blijkt dat de schade voor het goederenvervoer door oponthoud tussen Burgerveen en Leiden in 2006 maar liefst 29 miljoen euro bedroeg. Doordat de capaciteit van de A4 te beperkt is, worden bovendien andere wegen in de regio enorm belast. De N207 is niet voor niets het grootste economische knelpunt op het provinciale wegennet met 1,4 miljoen euro schade, zo blijkt uit de cijfers van EVO en TLN.

EVO en TLN zijn bovendien bang dat het uitblijven van de verbreding ertoe leidt dat het verkeer nog vaker stil komt te staan. Oponthoud zorgt juist voor meer vervuilende uitstoot. “Volgens de prognoses neemt de mobiliteit de komende jaren alleen maar toe. Daarnaast groeien Schiphol, de havens en zijn woon- en winkelgebieden in en rondom Leiden gepland. Het is maatschappelijk onverantwoord af te wachten tot het moment dat een verkeersinfarct een feit is. Niet verbreden leidt tot vaker stilstaan, meer economische schade en meer vervuiling,” zo stellen de organisaties in een eerste reactie.

EVO is de belangenbehartiger van 30.000 bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben. Dat doen zij met eigen voertuigen of besteden ze uit aan een transportonderneming. Bij elkaar genereren de EVO-leden, die werk bieden aan 1,3 miljoen mensen, 70 procent van alle lading van, naar en binnen Nederland.

Leiden a4verbreding


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×