(Foto: Chris de Waard).

Onderzoek naar verbreding A4 met vijfde rijbaan van start

Gisteravond werd bij Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw in Voorschoten de eerste van drie inloopavonden gehouden die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert rond het onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. De aanleg van een vijfde rijstrook, aanpassingen van de aansluiting van de N11 op de A4 en een nieuw Ringvaartaquaduct maken deel uit van die studie. Als het verkeer op de A4 bij Leiden beter kan doorrijden, vermindert ook de drukte op omliggende provinciale en lokale wegen.

Chris de Waard in gesprek met omgevingsmanager Alwin Nijhuis van Rijkswaterstaat over de maatregelen die nu onderzocht worden rond de doorstroming op de A4.

Voor Voorschoten is het proces rond de verbreding van de A4 met een extra vijfde rijstrook extra belangrijk, omdat de weg daardoor niet alleen drukker wordt, maar ook dichterbij het dorp komt. Delen van Voorschoten hebben nu al last van het geluid van de snelweg en zonder geluidsschermen wordt dat alleen maar erger. Of die schermen wettelijk verplicht zijn na de verbreding moet uit de onderzoeken blijken, maar zelfs als dat zo is, wil wethouder Lamers dat er veel sneller maatregelen genomen gaan worden. “Een jaartje kan je misschien wel in de herrie zitten, maar tot 2030 is echt veel te lang”, zegt Lamers die inwoners oproept om in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten de kandidaten van de verschillende partijen aan te spreken op de voortdurende overlast die niet alleen Voorschoten nu al heeft, maar ook Leidschendam-Voorburg.

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense verkeerswethouder Monique Lamers over de gevolgen voor Voorschoten van de verbreding van de A4. 

Voor het oplossen van de files op de A4 tussen pakweg Kaag en Braassem en Leidschendam-Voorburg is door het rijk circa vijftig miljoen euro gereserveerd. De uitvoering van de maatregelen moet in 2030 klaar zijn.

Informatieavonden
Deze en volgende week zijn er nog twee inloopbijeenkomsten waar medewerkers van Rijkswaterstaat vragen beantwoorden. Geïnteresseerden kunnen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.
Donderdag 24 januari 2019 De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude
Dinsdag 29 januari 2019 Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

Advertentie

Leiden Leiderdorp Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×