Verbreding A4 bij Leiden van de baan

Rijkswaterstaat mag de A4 bij Leiden niet verbreden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een rechtszaak die onder andere Milieudefensie en JVC twee jaar gelden aanspanden. Reden is de verslechtering van de luchtkwaliteit rond het tracé en langs de omliggende stads- en snelwegen. De Raad van State hekelde ook het feit dat Rijkswaterstaat niet ver genoeg in de toekomst heeft gekeken naar de gevolgen voor luchtkwaliteit. Op maar liefst vier onderdelen werd het tracébesluit vernietigd. Volgens de Raad van State is het besluit van Rijkswaterstaat om extra rijstroken aan te leggen niet zorgvuldig opgesteld en niet gebaseerd op een deugdelijke motivering. Verder oordeelde de Raad dat de luchtkwaliteit op enkele plekken dusdanig zou verslechteren dat deze niet tegen lichte verbeteringen elders mag worden weggestreept.

Milieudefensie ziet de uitspraak als een belangrijke erkenning dat wegenaanleg en wegverbreding niet meer van deze tijd is. Zelfs met allerlei gunstige maatregelen, zoals verdiepte ligging, invoering van een lagere maximumsnelheid en de bouw van luchtschermen, blijkt de luchtkwaliteit te verslechteren, ook op lokale wegen in de omgeving van de A4. Milieudefensie verwacht dat deze uitspraak ook gevolgen heeft voor andere wegenprojecten in voorbereiding.

Het bezwaar van Milieudefensie op het Tracébesluit van Rijkswaterstaat richtte zich op drie onderdelen. In het onderzoek van Rijkswaterstaat naar luchtkwaliteit was alleen de luchtkwaliteit rond de te verbreden A4 bekeken. Dit, terwijl deze verbreding ook effecten heeft op de luchtkwaliteit rond aan- en afvoerende (stads)wegen en de A4 ten noorden en zuiden van Leiderdorp. Ten tweede heeft Rijkswaterstaat slechts het verschil inzichtelijk gemaakt tussen verbreding met invoering van een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur en verbreding zonder deze compenserende maatregel. Onderzocht had moeten worden wat het verschil in luchtkwaliteit zou zijn tussen wel of helemaal niet verbreden. Ten derde was geen studie gemaakt van de verkeersaantrekkende werking van de verbreding, terwijl bekend is dat verbreden van een snelweg tot veel extra verkeer leidt.

Roland Kager, inhoudelijk medewerker Verkeer bij Milieudefensie stelt dat de verbreding van dit stuk van de A4 de verkeersstromen in deze regio aanzienlijk zal doen stijgen: “Denk daarbij ook aan alle stadswegen van en naar de snelweg. Op veel plekken leven mensen gemiddeld één jaar korter door de vervuiling die daar nu al optreedt. Op een locatie vlakbij het te verbreden tracé is zelfs een grote school gepland.”

Leiden a4verbreding


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×