SP-kamerlid enthousiast over dierenasiel Stevenshage

Tijdens een werkbezoek aan dierenasiel Stevenshage, stak het SP-Tweede kamerlid Krista van Velzen haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. ´Dit is een heel goed asiel. Ik heb nog nooit een asiel of dierenpension gezien waar katten zo op hun gemak zijn als hier. Het valt me op dat er aandacht is voor elk dier.´ Het kamerlid is Dierenbeschermer van het jaar en bezoekt een aantal dierenorganisaties in Nederland, waar zij dan zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo maakte ze bij Stevenshage de kattenhokken schoon, hielp ze de dierenarts en liet een hond uit.

Dierenasielen moeten vaak knokken voor hun bestaan. Sommige gemeenten ondersteunen de asielen financieel, maar in de meeste gevallen gebeurt dat niet of nauwelijks. De gemeenten hebben echter veel baat bij de aanwezigheid van de asielen, omdat deze een wettelijke taak uitvoeren. Iedere gemeente is namelijk verplicht op straat zwervende dieren op te vangen, onderdak te bieden aan dieren die uit huis zijn gehaald en dieren op te vangen die door hun eigenaar zijn afgestaan. Die taken worden door de asiels vervuld.Ook Stevenshage, dat in de regio jaarlijks ongeveer duizend honden, katten en andere dieren opvangt, moet ieder jaar de eindjes aan elkaar zien te knopen. Het asiel is grotendeels afhankelijk van donateurs en de jaarlijkse collecte. Daarnaast zijn de kosten van de opvang flink gestegen. De energieprijs is bijvoorbeeld omhoog gegaan. Ook neemt het aantal uit huis geplaatste dieren, dat tijdelijk opvang odig heeft, toe. Hoewel de zorg voor die dieren natuurlijk geld kost, krijgt het asiel daar geen geld voor. Verder kost ook de naleving van het Honden- en kattenbesluit, dat de landelijke overheid de asielen oplegt, extra geld. Vjolgens dat besluit moeten alle dieren namelijk gechipt worden en ook de enting tegen kennelhoest en niesziekte is verplicht.’Hoewel de gegevens ook in ons computersysteem staan, moeten we de entingboekjesvan alle asiel- en pensiondieren kopiëren. Daarvoor hebben we speciaal een kopieerapparaat moeten kopen en opslagruimte moeten creëren’, vertelt asielbeheerder Leen Gottschal.Tenslotte moet het asiel binnenkort uitgebreid en aangepast worden, omdat het Honden- en kattenbesluitbijvoorbeeld stelt dat het beter is om katten in groepen te huisvesten. In de huidige kattenhallen is daar geen ruimte voor. Ook zijn meer quarantaineruimten nodig. Ook voor deze verbouwingen is natuurlijk geld nodig.Om de asielen tegemoet te komen, plijt Van Velzen voor een uniforme, financiële ondersteuning van dierenasielen, die voor elke gemeente geldt. ‘Gemeenten moeten dierenasielen financieel ondersteunen’, meent zij..

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×