Vogels komen, mensen gaan

Veel stedelingen trekken tegenwoordig naar het platte land om even bij te komen, of om rustig te vergaderen. Veel dieren daarentegen trekken juist naar de stad.Naast Leiden worden ook veel andere steden bezocht door meeuwen en duiven. Ook de ganzen en groene halsbandparkietendoen het in veel steden goed. De Leidse stadsbioloog Frits van der Sluis meent in de Volkskrant dat de toename van de zilver- en kleine mantelmeeuwen in de centra van steden een wereldwijd verschijnsel is. Veel partijen vinden dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de toename. Zo is er in de steden een heleboel voedsel voor de dieren te vinden en zijn er mensen die hen zelfs voeren. Bovendien is het aantal vuilnisbelten buiten de steden afgenomen. Vroeger haalden de meeuwen daar hun voedsel vandaan. Nu voelen zij zich genoodzaakt om de steden binnen te gaan voor hun dagelijkse kost, zo meent Vogelbescherming Nederland.

Verder zijn er in de steden nauwelijks gevaren voor de vogels. Natuurlijke vijanden zoals vossen, zijn er niet.De universiteit Leiden doet ondderzoek naar de precieze redenen van het voor meeuwen zo atractieve gehalte van de stad.Hoewel het aantal meeuwen en duiven toeneemt in de steden, neemt het totale aantal vogels af, zegt de Vogelbescherming. Er zijn in de steden bijvoorbeeld steeds minder mussen en koolmezen te vinden. Dit komt doordat veel mensen hun huis en tuin zo netjes houden, dat er geen veilige nestelplekjes voor de vogeltjes zijn. Bovendien zijn veel van deze vogels mensenschuw en houden zij niet van drukte.Meeuwen en duiven hebben genoeg aan een nest bovenop een dak en daken zijn er genoeg!.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×