Leer meer over liberalisme

Wie meer te weten wil komen over het liberalisme en lid van de VVD is, kan dit najaar deelnemen aan een vijftal cursussen over dit onderwerp.Deze cursussen worden georganiseerd door de VVD Leiden en Haya van Somerenstichting. Op woensdag 12 september begint de reeks met een cursus genaamd “Geschiedenis van het Liberalisme”. De deelnemers leren hierbij hoe zij actuele situaties in historisch perspectief kunnen plaatsen.

Een week later, op woensdag 19 september, is de cursus “Politieke Stromingen” gepland. De cursisten krijgen informatie over de verschillende politieke stromingen en de daarbij behorende partijen.Op woensdag 10 oktober kunnen belangstellenden terecht bij de cursus “Liberale Waarden” waarbij de vijf beginselen van het liberalisme aan de orde komen. Aan de hhand van een aantal stellingen leren de deelnemers om te gaan met de liberale filosofie.Precies een week later, vindt de cursus “Liberalisme in de Praktijk” plaats. Wie deze cursus bijwoont, leert de theoretische grondslagen van de VVD in het dagelijksleven te gebruiken.Bovenstaande cursussen vinden allemaal plaats in Het huis van de raad, Breestraat 70 en duren van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten zijn 17,50 euro per avond.Tenslotte wordt het cursusjaar op zaterdag 10 november afgesloten met de cursus Liberale Theorie├źn. Tijdens deze cursus gaan de deelnemers dieper in op het liberalisme en belichten het van alle kanten. Deze cursus vindt overdag plaats, begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De deelname aan deze dag kost 35 euro, inclusief lunch.Belangstellenden kunnen voor informatie en aanmelding mailen naar activiteiten@vvdleiden.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×