Voormalige voorzitter college in opspraak

De voormalige collegevoorzitter van de universiteit Leiden, A.W. Kist, is in opspraak geraakt. Kist legt per direct zijn bestuursfunctie bij de Autoriteit FinanciëleMarkten neer, omdat er wat problemen waren ontstaan rond het beheer van zijn eigen portefeuille van aandelen.Het Ex-bestuurslid zegt hierover in de ScienseGuide het volgende:“In januari 2007 ben ik begonnen mij te oriënteren om het integrale beheer van mijneffectenportefeuille in zijn geheel over te dragen aan een vermogensbeheerder die geheel zelfstandig het beleggingsbeleid voert, het zogenaamde vrijehandbeheer. In juni heb ik zo’n contract gesloten met een vermogensbeheerder, die ik de bevoegdheid heb gegeven om naar eigen inzicht (i.e. buiten mijn invloed) tehandelen. Het contract is geheel in overeenstemming met de AFM-complianceregels gesloten. De vermogensbeheerder heeft dan ook naar eigen inzicht bepaaldwat er met mijn portefeuille moest gebeuren, namelijk algehele verkoop voor een integrale herstructurering zonder dat ik daar enige invloed op heb gehad.De uitvoering daarvan heeft helaas niet het beoogde resultaat gehad.” De organisatie respecteert het besluit van Kist.

Kist trok zich enige tijd geleden vrij plotseling terug uit het College van Bestuur. Hij was namelijk van mening, dat de universiteit en zijn eigen werk niet goed op elkaar aansloten.Wel is hij nog lid van de raad vantoezicht van het Rijksmuseum voor Volkenkunde.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×