Maar 5% van de stroom was groen

Maar 5% van de stroom die Nuon in 2006 produceerde, is duurzaam opgewekt. De overige 9% was afkomstig van kernenergie en fossiele brandstoffen zoals steenkool, aldus Greenpeace.Nuon behoort daardoor volgens de “Groene Vrede” tot de meest vervuilende stroomproducenten van het land.Hoewel veel gemeenten, waaronder ook Leiden, werk van het klimaatprobleem maken door bijvoorbeeld te kiezen voor energiezuinige lantaarnpalen, verdienen zij volgens Greenpeace via een achterdeur veel geld aan het verergeren van het Klimaatprobleem.

Veel gemeenten hebben namelijk aandelen in Nuon. Volgens de natuur/ en milieubeschermingsorganisatie bestaat de grootste winst die Nuon maakt, uit de inkomsten die binnenkomen door de vervuilende productie van stroom. Bij elkaar ontvingen de gemeentelijkeaandeelhouders van Nuon in 2006 meer dan 100 miljoen euro aan dividend.Nuon is voornemens een nieuwe kolencentrale te bouwen, waarmee de milieuvervuiling nog meer zal toenemen en de hoeveelheid groene stroom nog lager wordt. Ook een aantal andere energiebedrijven wil in totaal vijf kolencentrales bouwen. Dit vijftal zal net zoveel koolstofdioxide de lucht in blazen als alle auto’s in Nederland, zo meent Greenpeace.Een klein aantal gemeenten protesteert tegen de bouw van de centrales, maar de meesten doen dat niet.“De bouw van kolencentrales is een ramp voorhet klimaat. Als gemeentebestuur kun je niet verantwoorden miljoenen teverdienen uit vervuiling en verder niets te doen om duurzameinvesteringen af te dwingen. Het gaat per slot van rekening omgemeenschapsgeld”, zegt Joris den Blanken, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×