Muziekverenigingen mogen nog maar vier uur oefenen

Muziekcorpsen mogen per locatie nog maar vier uur per week oefenen als het geluidsniveau boven de norm uitkomt. VROM maakt hiermee een uitzondering op de regels die gelden voor geluidsniveaus bij gevels van geluidsgevoelige gebouwen, zoals woningen. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze deze vrijstelling voor muziekcorpsen nog willen uitbreiden.

vrijdag 24, 9.30 uur: hele bericht herschreven (red).

Harmonies en fanfaregezelschappen mogen per locatie overdag en ’s avonds maximaal vier uur per week oefenen in een gebouw als het geluidsniveau boven de norm uitkomt. Wanneer ze oefenen in een goed geïsoleerde ruimte of ergens waar op grote afstand geluidsgevoelige gebouwen staan, kunnen ze bij wijze van spreken zoveel oefenen en spelen als ze willen. Dan biedt de algemene regel voldoende ruimte. Het geluidsniveau op de gevel van het geluidsgevoelige gebouw is dan onder de limiet. Het geluidsniveau wordt voldoende verminderd door de goede isolatie of de grote afstand.

Gemeenten zullen zorgen voor de handhaving van deze regels uit het concept-Activiteitenbesluit. Zij kunnen ook bepalen in welke gevallen uitzonderingen mogelijk zijn. Zij kunnen extra ruimte creëren voor bijvoorbeeld muziekcorpsen via het formuleren van Maatwerk (voorheen Nadere eis) of een verordening. Het Activiteitenbesluit treedt naar verwachting per 1 januari 2008 in werking.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×