Bibobabele branches

Sommige stadhuistermen klinken echt ondoorgrondelijk. Zo blijken in Leiden Bibobabele branches gehuisvest te zijn. De term komt meerdere keren voor in een stuk van burgemeester en wethouders. Het betreft een werkovereenkomst tussen de gemeente en Bureau BIBOB. BIBOB staat voor Bevordering Integriteits Beoordelingen Openbaar Bestuur. Dit bureau onderzoekt of instanties of personen een criminele achtergrond of verkeerde bedoelingen hebben. Op basis van hun onderzoek kan de gemeente besluiten vergunningen of subsidies niet te verlenen.

Wie het hele artikel wil lezen, kan op de gemeentelijke website het besluit vinden onder de naam B&W.nr.: 07.0852, d.d. 28-08-2007. Bibobabele branches zijn vermoedelijk bedrijfstakken waar BIBOB vaak onderzoek naar doet. Overigens blijft onduidelijk welke branches dat precies zijn.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×