Werken en leren, wil Leiden stimuleren

Samen met de werkgevers gaat de gemeente werken en lerenprojecten opzetten. Door middel van deze projecten wil de gemeente mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam op deze markt laten instromen. Met name de combinatie van werken en leren met een accent op scholing, vindt de gemeente daarbij belangrijk.De gemeente wil met de werkgevers dan ook afspraken maken over stage- en werkervaringsplekken en dienstverbanden voor werklozen met een WWB-uitkering.Met een aantal werkgevers in de bouw, horeca en zorg, zijn inmiddels al contacten gelegd, maar ook met andere sectoren wil de gemeente aan de slag.

Verder gaat het college na, of het mogelijk is om bedrijven die zich in Leiden willen vestigen, te verplichten van hun aanneemsom vacatures of werkervaringsplaatsen te reserveren voor werkzoekenden, wsw’ers en stagiaires.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×