Provincie luidt noodklok over woningbouw

De afgelopen twee jaar hebben de Zuid-Hollandse gemeenten gezamenlijk 20% te weinig woningen gebouwd. hoewel er voor periode 2005-2009 er voldoende woningbouwplannen zijn ontwikkeld, lukt het niet om de in deze periode gewenste woningbouwproductie van 111.700 woningen te halen. Het aandeel sociale woningen van 30% wordt niet gehaald en er wordt onvoldoende voor senioren gebouwd. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de provinciale Woonvisie (2005-2014). Dit najaar bezoekt gedeputeerde Manita Koop (Ruimtelijke Ontwikkeling) onder meer het bestuur van de regio Holland Rijnland. Zij wil afspraken maken om het bouwtempo te verhogen en de kwaliteit van de woningen en woonomgeving te verbeteren. Ook zal ze dan inventariseren hoe de provincie kan helpen om de problemen aan te pakken.

In het laatste WoonOnderzoek Nederland (2006) wordt een deel van de verklaring gegeven voor de achterblijvende bouwproductie. Stagnatie in de vraag of de afzetbaarheid van bepaalde woningtypes is een probleem. De nieuwe woningen wijken aanzienlijk af van de wensen van de consument. Er is een groot tekort aan huurwoningen, vooral huurappartementen.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×