Rover steunt gemeente in strijd tegen RGL

De afdeling Leiden van Rover (Reizigers Openbaar Vervoer) is zeer teleurgesteld dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland vasthouden aan een ononderbroken regionale lightrailverbinding van Gouda door Leiden tot aan de kust. Afdelingsbestuurslid Hans van Dam van Rover: “Juist het ononderbroken karakter maakt deze verbinding duur in aanleg en exploitatie, terwijl de reizigersstromen daar geenszins aanleiding toe geven. Juist vanwege de financiële gevolgen wordt er in Noord-Holland geaarzeld om de succesvolle Zuidtangent te vertrammen. De aanleg van een ononderbroken RijnGouwelijn heeft flinke gevolgen voor de busverbindingen, zowel qua logische routes als in exploitatie.”

Rover vindt dat de Breestraat in de provinciale plannen voor zowel fietsers als voetgangers minder aantrekkelijk wordt: “Dat betekent ook dat het Leidse station, qua in- en uitstappers het vijfde station van Nederland, vanuit een groot deel van de stad minder gemakkelijk per fiets bereikbaar wordt.”

Ook is Rover bang dat de komst van de RGL ten koste gaat van een verbetering van de treinverbinding tussen Leiden en Utrecht. “Die is voor Leiden veel belangrijker is dan de verbinding met Gouda. De provincie dreigt Leiden nu van de rest van Nederland te isoleren ten gunste van een regionaal tramlijntje.”

Rover Leiden stelt de eigen uitgangspunten voor de verbetering van het openbaar vervoer vast tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 september. De OV-visies en verkeer- en vervoersplannen van de regio Holland-Rijnland en de gemeente Leiden komen sterk overeen met die uitgangspunten. “De voorliggende plannen van de gemeente Leiden zijn uiteindelijk goedkoper en beter voor de reiziger dan het bestaande concept van de RGL. Rover Leiden zal dan ook trachten Provinciale Staten hiervan te overtuigen.”

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×