Morgen interpellatiedebat over RGL

De fracties van D66 en VVD hebben een interpellatiedebat aangevraagd over de RijnGouweLijn, naar aanleiding van het plan van de provincie om de RGL door de Breestraat aan te leggen. De VVD is altijd vóór de RGL geweest. D66 is alleen tegen het tracé door de Breestraat, maar vindt een verbinding over de Hooigracht/Langegracht wel een optie. Het interpellatiedebat vindt morgen plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering, die live wordt uitgezonden via deze website.

D66 wil dat de gemeente Bestuursovereenkomst I alsnog opzegt. Daarin onderschrijft Leiden namelijk de aanleg door de Breestraat. Het college wilde dit niet ‘om juridisering te voorkomen’. Aangezien de Provincie van plan is haar ‘doorzettingsmacht’ te gebruiken, zullen er nu toch allerlei juridische procedures gaan lopen.

De VVD en D66 wijzen gezamenlijk op het besluit van de Provinciale Staten, dat Leiden de RGL niet uit het bestemmingsplan Binnenstad II mag schrappen. Ze vragen waarom het college hierover geen informatie geeft aan de gemeenteraad. Bovendien moet hiertegen op korte termijn bezwaar worden aangetekend.

Tot slot willen VVD en D66 weten wat het college vindt van de huidige stand van zaken. Ziet het college nog mogelijkheden voor een oplossing van het conflict? Wat zijn de gevolgen voor Leiden van de plannen van de Provincie?

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×