Tekort van ruim een miljoen euro op programmabegroting

B & W komt dit jaar ruim een miljoen euro tekort op haar programmabegroting. Dat maakte burgemeester Lenferink vandaag bekend. Enerzijds is er een positief saldo van 792.000 euro dat voornamelijk wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor het onderhouden van de omgevingskwaliteit. Anderzijds is er voor 2007 een tekort ontstaan van 1.871.000 euro. Dit heeft te maken met hogere salariskosten voor het personeel van de brandweer, hogere kosten voor De Zijl Bedrijven en extra uitgaven in de sfeer van bijzondere bijstand nu de AWBZ-vergoeding is komen te vervallen. Lenferink: “Het verschil wordt veroorzaakt door een reeks van plussen en minnen.”

Op een totale begroting van 450 miljoen euro is dit tekort volgens Lenferink niet verontrustend. “Kleine afwijkingen komen altijd voor ”, aldus Lenferink. B & W heeft opdracht gegeven aan de gemeentesecretaris om de tekorten voor 2007 niet verder te laten oplopen. Dat kan bijvoorbeeld door vacatures wat langer aan te houden.

Jaarlijks rapporteert het College van B & W in het najaar aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×