“Misschien kan de kapvergunning wel overboord gezet worden”

Donderdagavond hield mevrouw Van der Starre van de concerndirectie van de Gemeente Leiden voor de commissie Bestuur en Leefbaarheid een presentatie over het programma ‘Minder & Beter’ dat de administratieve lastendruk omlaag moet brengen. Landelijk wil de overheid de administratieve lastendruk met 25 % terugdringen maar de ambities van Leiden liggen hoger. Leiden wil in de Top Tien komen van gemeenten terechtkomen die de lastendruk omlaag hebben weten te brengen.

Van der Starre: “Tot nu toe zijn er zestig producten geselecteerd die uitgekozen zijn om tegen het licht te houden. Misschien kan dat wat anders en wellicht gemakkelijker. Om een voorbeeld te geven. In 2006 zijn er 298 aanvragen voor een kapvergunning binnen gekomen waarvan er drie werden geweigerd, dat is slechts een procent. Dat wil niet zeggen dat we ons kapvergunningenstelsel uit oogpunt van leefbaarheid en burgerlijke controle direct overboord moeten gooien, maar samen kunnen we wel eens kijken of dit nu wel het beste middel is. Regels beschermen de publieke belangen, maar misschien kan het met hetzelfde resultaat wel gemakkelijker. ”

Wethouder Filip van As (Christen Unie/Economische Zaken) wil nu echt de administratieve lastendruk van de gemeente voor burgers, bedrijven en instellingen drastisch omlaag brengen. Van As: “Door de instelling van een horecaloket heeft hij voor de horeca al een inhaalslag bereikt en hij wil dit nu ook voor de overige partijen bewerkstelligen. Dit nemen we als pilot en hier kunnen we een goede nulmeting op loslaten en kijken of het ook daadwerkelijk tot vermindering van de administratieve lastendruk heeft geleid. Aan de hand van zogenaamde best practices van andere vergelijkbare gemeenten wil hij komen met een uitgebreid voorstel om de administratieve lastendruk omlaag te brengen. We willen gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van andere gemeenten die al verder zijn dan Leiden. Het programma heet ‘Minder & Beter’.” Wat de kostenbesparing betreft heeft Van As zich geen taakstelling opgelegd. Wel wil hij er binnen deze collegeperiode voor zorgen dat Leiden qua laagste administratieve lastendruk bij de Top Tien van Nederland hoort.

De commissie B + L wil weten wat de gevolgen zijn voor Anders Werken, het reorganisatieproces waarin het ambtenarencorps nu betrokken is. Volgens Van As horen de twee nadrukkelijk bij elkaar. Voor de gemeente zal dat een derving van inkomsten betekenen nu er minder leges te innen vallen, maar aan de andere kant kunnen nu ook ambtenaren worden vrijgespeeld om andere zaken aan te pakken. Bovendien bespaart het een hoop ergernis over en weer. In besluiten van B & W zal worden aangegeven wat dit besluit in positieve dan wel negatieve betekent voor de administratieve lastendruk. Eind 2009 kan de gemeenteraad een eindrapportage tegemoet zien.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×