Keur vraagt raad 145.000 euro voor zwembad De Zijl

Als het aan sportwethouder Raymond Keur ligt wordt er voor de exploitatie van zwembad De Zijl in 2008 een extra bedrag uitgetrokken van 145.000 euro. Er heeft een benchmarkonderzoek plaatsgevonden op basis waarvan nu een aantal besluiten genomen kunnen worden die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Keur heeft zijn voorstel om de sporttarieven van alle sportverenigingen in Leiden te verhogen nu laten varen.

Op de exploitatie van zwembad De Zijl was een jaarlijks tekort ontstaan van 230.000 euro. Keur stelt nu een aantal maatregelen voor. Enkele maatregelen zijn: Het doelgroepzwemmen en banenzwemmen moet meer in lijn gebracht worden met het benchmarkgemiddelde. Tijdens de zeer rustige uren zullen een aantal uurtjes voor banen- en recreatiezwemmen worden geschrapt wat een opbrengst van 35.000 euro oplevert. De directeur van het Sportbedrijf Leiden heeft opdracht gekregen het ziekteverzuim bij De Zijl terug te dringen, wat tussen 2008 en 2010 een bedrag moet opleveren van tussen de 6500 en 32.5000 euro. Het zwembad krijgt te maken met een taakstelling van 26.000 euro in 2008 en 13.000 euro in 2009. Een groot verschil met andere zwembaden wordt veroorzaakt doordat De Zijl het instructiezwemmen niet in eigen beheer heeft.

Het hoge ziekteverzuim onder zwembadpersoneel wordt onder andere veroorzaakt door grote temperatuurverschillen en een hoge vochtigheid. Die constante wisselingen zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid. Deze werkomstandigheden zullen worden verbeterd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×