Nieuw sporttarievensysteem in de maak

Sportwethouder Raymond Keur (SP) heeft in een brief gevraagd aan de commissie Onderwijs en Samenleving met hem na te denken over een nieuw, langlopend en rechtvaardig sporttarievenstelsel dat in de pas loopt met de ontwikkelingen in regio. Via verkennende discussies zou het mooi zijn als dit nieuwe stelsel voor het begrotingsjaar 2009 zou kunnen worden doorgevoerd. Het nieuwe tarievensysteem moet leiden tot een extra opbrengst van 120.000 euro. Voor 2008 voorziet Keur alleen een trendmatige verhoging. Keur vraagt de gemeenteraad kaders aan te geven om te komen tot een evenwichtig tarievenstelsel.

Het nieuwe tarievensysteem moet de beleidsuitgangspunten zoals neergelegd in de nota Leids Sportbeleid 2006-2010 ondersteunen. Verschillen in tarieven kunnen gaan gelden voor bepaalde sporten, afhankelijk van de accommodatie. Om onevenredige lastenverzwaringen te voorkomen gaat een overgangsregeling gelden. Bij de berekening van de tarieven gaat wethouder Keur uit van dekkingspercentages. Bij de berekening worden de kapitaallasten van de gemeente wel en die van de gebruikers niet meegerekend. Deze dekkingspercentages worden niet jaarlijks maar voor de termijn van enkele jaren vastgesteld. Door op dekkingspercentages aan te sturen hoeft de breedtesport niet in gevaar te komen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×