Meer samenwerking op belastinggebied niet voor 2009

In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en elf gemeenten uit de regio Holland Rijnland zijn de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een bundeling van werkzaamheden aangaande de te innen belastingen WOZ, waterschapsbelasting Hoogheemraadschap en andere lokale belastingen. Leiden zou hierin de regiorol op zich kunnen nemen. Omdat een over dit onderwerp geplande raadsconferentie nog niet heeft plaatsgevonden kan die samenwerking niet voor 2009 worden aangegaan. Een latere ingangsdatum is wel haalbaar. Ook kan worden onderzocht of er nog andere samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Dat meldde burgmeester Lenferink gisteren na afloop van de collegevergadering van het inmiddels kreupele college van B & W.  

Lenferink: “We blijven het een zeer interessante gedachte vinden om zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het inningsproces meer samen te werken. Door samen te werken halen we weliswaar niet meer geld aan belastingen binnen, maar kunnen er wel efficiencywinsten worden geboekt. Qua belastingen halen we precies hetzelfde geld binnen, maar er kan bijvoorbeeld wel bezuinigd worden op porti, een centrale verwerking, minder personeel, eenvormigheid en incasso, om er maar een paar te noemen. Van het geld dat overblijft kunnen andere ‘leuke dingen’ gedaan worden. Misschien kunnen de lasten omlaag of maakt de raad keuzes om met het vrijgevallen geld andere noodzakelijke projecten mogelijk te maken.”

De tijd is echter te kort om dat al in 2009 samen te regelen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×