Eindelijk actie op handhaving blindengeleidestroken

Het niet aflatende aandacht vragen voor het vrijhouden van de blindengeleidestroken in Leiden door D66-duoraadslid Jeffrey van Haaster lijkt nu eindelijk doorgedrongen tot het College van B & W. Gisteren maakte burgemeester Lenferink bekend dat op basis van de onlangs gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening APV en de nadere uitwerking daarvan in onder andere de beleidsregels voor terrassen en terrasboten, nu consequent gehandhaafd kan worden. Voor stoepborden en andere uitstallingen biedt het nieuwe modellenboek Gevelreclame ondernemers voldoende houvast.

Met een motie, ingediend tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 2006, had de gemeenteraad het College van B & W verzocht om met concrete voorstellen te komen over de manier waarop blindengeleidestroken vrijgehouden kunnen worden van obstakels. B & W heeft nog geen actie ondernomen op de voor blinden en slechtziende gevaarlijke goot in de Haarlemmerstraat. Werk aan de winkel voor Jeffrey van Haaster dus.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×